Vyhledat
  • Tým Airius

Výhody ionizace v datových centrech a high-tech prostředí
Využití ionizátorů v domácnostech se v posledních letech stává více oblíbenějším díky své schopnosti aktivně čistit vzduch a poskytovat zdravější prostředí.


Ionizátory vzduchu však nejsou užitečné pouze v domácím prostředí. Kanceláře, serverové místnosti a high-tech prostředí mohou také pracovat s ionizací vzduchu a docílit tak třeba eliminace statické elektřiny, která je v takovém prostředí často velkým problémem. Statická elektřina se vytváří na počítačovém vybavení, produktech a površích a může způsobit nepříjemné problémy.


Statická elektřina je určitým problémem v serverových místnostech a dalších vysoce technických prostředích. Tvoří kritickou složku, která může rychle způsobit mnoho problémů, vedoucích až k narušení provozu.


Co způsobuje statickou elektřinu ?


Statická nebo elektrostatická elektřina (ESD), je způsobena třením. Jakýkoliv objekt, který se tře proti jinému objektu, může způsobit statický náboj. Může být také generován jednoduchým působením jednoho povrchu, který se dotýká jiného, ​​a následné separace.


U izolačních médií, jako je třeba plast, je pravděpodobnější, že způsobí statický náboj spíše, než vodivé materiály, ale za určitých okolností může být vytvořen jakýmkoliv materiálem.


Jak je statická elektřina eliminována ?


Nejúčinnějším způsobem, jak statický náboj eliminovat, je uzemnění předmětu. Uzemnění se obvykle provádí pomocí vodiče (typicky kabelu), který poskytuje přímou cestu k zemi.


V některých systémech, zejména v těch, které zahrnují citlivá elektronická zařízení, nemůže být použito uzemnění na zem, protože by mohlo tyto komponenty poškodit. V těchto případech se používají vzduchové ionizátory, které umožňují postupnou a řízenou neutralizaci jakéhokoliv statického náboje.


Ionizátory jsou užitečné pro odstranění statického náboje z různých materiálů a v širokém spektru odvětví:


• Plasty

• Textil

• Sklo

• Tisk

• Sprejová malba a nátěr

• Lepidla

• Výbušniny


Jak fungují ionizátory ?


Vzduchové ionizátory produkují záporné ionty, které jsou v podstatě nabité molekuly. Ty se připojují k iontům opačné polarity, když přicházejí do styku s nabitým povrchem. To neutralizuje náboj a uvolňuje statickou elektřinu rychle a efektivně.


Vyžadují ionizátory proudění vzduchu ?


To záleží na typu zvoleného ionizátoru - některé potřebují proudění vzduchu, zatímco ostatní ne.


Elektrické ionizátory vytvářejí ionty procesem známým jako "korónový výboj", kde se vysoké napětí aplikuje na ostrý bod (nebo řadu ostrých bodů), vytváří nabité iontové částice. Poté může být zaveden proud vzduchu, aby se tyto ionty rovnoměrně rozložily v prostředí.


Existují také neelektrické ionizátory, které využívají jaderné prvky pro vytváření iontů. Ty jsou využívány méně a nejčastěji v prostředích s hořlavými nebo výbušnými materiály.


Jak ovlivňuje vlhkost statický náboj ?


Vlhkost je důležitým faktorem ovlivňujícím určité izolační materiály a jejich statický náboj. Takové materiály mají tendenci mít nejvyšší vodivost právě když je vysoká vlhkost (více než 50 %).


Z tohoto důvodu se zdá logické, že přidání vlhkosti do ovzduší by bylo užitečným opatřením při snižování statické elektřiny. Výzkum však zjistil, že i v podmínkách vysoké vlhkosti může být statický náboj generován a udržován po značně dlouhý čas.


Vlhkost ale může způsobit také problémy s elektronikou (a ve výrobě), což z ní činí neefektivní a nespolehlivý způsob pro snižování statické elektřiny v jakémkoliv pracovním prostředí.


Výhody ionizace


Elektrostatický náboj může ve výrobním prostředí ovlivnit produktivitu a kvalitu hotových výrobků. V serverových místnostech a dalších prostředích s citlivými elektronickými zařízeními přitahuje statický náboj prach a může způsobit problémy s výkonem nebo dokonce trvalé poškození zařízení.


Poškození způsobené statickým nábojem spadá do tří kategorií:


  • Poškození výrobků nebo komponent způsobených přímou událostí ESD

  • Zkraty způsobené elektromagnetickým interferencím (EMI) z ESD události

  • Povrchová kontaminace způsobená elektrostatickou přitažlivostí (ESA)

Ne všechny ionizátory vzduchu zatím pomohou chránit před těmito třemi typy poškození.


Chcete-li vybrat správný ionizátor, budete si nejprve muset položit několik otázek týkajících se toho, čeho potřebujete docílit:


Jaká rychlost vybití je nutná k vyrovnání kladných a záporných iontů? To bude záviset na činnosti probíhající v místnosti, a tom, kolik statického náboje se obvykle vytváří.

Jaký čas rozpadu je potřeba k vytvoření uspokojivé úrovně ochrany výrobků nebo komponentů? Při diskusi o čištění vzduchu budou časy rozpadu záviset na chemické životnosti znečišťujících látek ve vzduchu, přizpůsobené účinnosti vzduchu disperze. V případě ESD se jedná o rozptýlení iontů versus šíření statického náboje vytvořeného během obchodních procesů.

Jaké okolnosti při instalaci je třeba vzít v úvahu? To znamená přemýšlet důkladně o konkrétním prostoru a o tom, jak budou ionty distribuovány.

Můžete zvážit umístění jednotlivých ionizátorů do každé pracovní stanice/místnosti, nebo se může rozhodnout, že jeden ionizátor je nejlepší volbou pro velký prostor s vysokou rychlostí statického náboje.

Jaké další faktory jsou důležité? Přemýšlejte o provozu a bezpečnosti, údržbě, nákladech a spolehlivosti.


Airius pureAir


Série PureAir společnosti Airius, je kombinovaný systém čištění vzduchu a cirkulačního systému proudění vzduchu, který využívá nejnovější technologie fotohydroionizace (PHI) společnosti RGF (přední světový specialista na čištění vzduchu, vody a oblasti potravinářského průmyslu), aby neutralizoval vše od statické elektřiny, vzdušných bakterií, virů a plísní, a to z jakéhokoliv vnitřního prostředí.


Použitím ventilátorů pro nepřetržitou cirkulaci vzduchu distribuuje integrovaná PHI buňka "ionizované hydroperoxidy " - přirozeně se vyskytující čisticí prostředky, které jsou také zodpovědné za specifickou vůni "čistého vzduchu", který si užíváme například po bouřce. Systém PureAir může být instalován v jakémkoliv prostředí, pracuje 24 hodin denně, s cílem zajistit čisté a zdravé prostředí bez jakýchkoliv poškození důsledkem statických nábojů.


Výzkum čištění PHI buněk zaznamenal významné výhody v prostředí na pracovišti:


• Eliminace více než 99 % bakterií a virů z povrchů

• Eliminace více než 97 % bakterií a virů ze vzduchu

• Eliminace pachů o více než 99 %

• Eliminace plísní o 98 %

• 78 % mikrobů eliminováno v 1 metru od zdroje

• Zvýšení produktivity personálu

• Snížení absence zaměstnanců

• Snížení syndromu nemocných budov

Pro serverové místnosti a další vysoce technologické prostředí nabízí technologie PHI produktivní a bezpečný způsob odstranění statických nábojů, čištění vzduchu a zvýšení produktivity zaměstnanců v jednom.


Chcete-li zjistit o našich produktech Airius více nebo poradit s řešením, napište nám na info@airius.cz , nebo volejte na +420 602 312 175.

11 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše